دوچرخه‌ای عجیب با چرخ نصفه!

"سرگی گوردیف" یک فعال یوتیوب اهل اوکراین است که با ابتکاری جالب توجه، چرخ عقب یک دوچرخه را به دو نیم تقسیم کرده است و توانسته با مهندسی آن، یک دوچرخه عجیب اما کاربردی بسازد.

"سرگی گوردیف" یک فعال یوتیوب اهل اوکراین است که با ابتکاری جالب توجه، چرخ عقب یک دوچرخه را به دو نیم تقسیم کرده است و توانسته با مهندسی آن، یک دوچرخه عجیب اما کاربردی بسازد.

Radio Eram

FREE
VIEW