دوندگی در صحرا برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو

دوندگی در صحرا برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو دارنده مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا در دوی ۱۵۰۰ متر گفت: مدت یک سال است که در صحرا می‌دوم تا با شرکت در رکوردگیری عضو تیم ملی دوومیدانی نابینایان و کم بینایان شوم و در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک شرکت کنم. حمید اسلامی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: از زمان شروع کرونا به دلیل تعطیلی اردوها چون مکان مناسبی برای تمرین دو نداشتم مجبور بودم در صحرا بدوم تا با شرکت در رکوردگیری دوی ۱۵۰۰ متر نابینایان و کم‌بینایان عضو تیم ملی شوم. وی گفت: رییس انجمن پارادوومیدانی برای عصویت در تیم ملی دوومیدانی دو زمان را برای انجام رکوردگیری در نظر گرفته است که مرحله اول مهر و مرحله دوم اسفند انجام خواهد شد که امکان شرکت در مرحله اول را به خاطر این که با نفر سوم جهان در دوی ۱۵۰۰ متر نابینایان و کم بینایان یک ثانیه فاصله دارم امکانپذیر نیست، یکی از شرایط انجمن برای شرکت در رکوردگیری این است که رکورد نفر سوم جهان را طی سالهای ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ داشته باشیم و برای پوشیدن پیراهن تیم ملی رکورد نفر سوم جهان را که ۴ دقیقه و ۸ ثانیه است ثبت کنم، در حالی که ..

دوندگی در صحرا برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو

دوندگی در صحرا برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو

دارنده مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا در دوی ۱۵۰۰ متر گفت: مدت یک سال است که در صحرا می‌دوم تا با شرکت در رکوردگیری عضو تیم ملی دوومیدانی نابینایان و کم بینایان شوم و در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک شرکت کنم.

حمید اسلامی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: از زمان شروع کرونا به دلیل تعطیلی اردوها چون مکان مناسبی برای تمرین دو نداشتم مجبور بودم در صحرا بدوم تا با شرکت در رکوردگیری دوی ۱۵۰۰ متر نابینایان و کم‌بینایان عضو تیم ملی شوم.

وی گفت: رییس انجمن پارادوومیدانی برای عصویت در تیم ملی دوومیدانی دو زمان را برای انجام رکوردگیری در نظر گرفته است که مرحله اول مهر و مرحله دوم اسفند انجام خواهد شد که امکان شرکت در مرحله اول را به خاطر این که با نفر سوم جهان در دوی ۱۵۰۰ متر نابینایان و کم بینایان یک ثانیه فاصله دارم امکانپذیر نیست، یکی از شرایط انجمن برای شرکت در رکوردگیری این است که رکورد نفر سوم جهان را طی سالهای ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ داشته باشیم و برای پوشیدن پیراهن تیم ملی رکورد نفر سوم جهان را که ۴ دقیقه و ۸ ثانیه است ثبت کنم، در حالی که الان یک ثانیه با نفر سوم جهان فاصله دارم و رسیدن به این رکورد در حال حاضر امکانپذیر نیست.

اسلامی تصریح کرد: از سال گذشته و پس از شروع کرونا به خاطر تعطیلی پیست ها چون فضایی برای دویدن نداشتم مجبور بودم هفته ای ۲ روز در صحرا بدوم تا آمادگی بدنی خود را حفظ کنم، الان ۴۰ روز است که پیست دوومیدانی همدان فعالیت خود را شروع کرده و هفته ای ۵ جلسه تمرین دو انجام می دهم تا خود را برای مسابقات آماده کنم.

دارنده مدال طلای بازی های پاراآسیایی جاکارتا خاطرنشان کرد: هدف گذاری اصلی من شرکت در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک توکیو است، به همین خاطر سعی می کنم به سختی تمرین کنم تا رکورد خود را تا نفر سوم جهان ارتقا دهم.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم مشکل پیست دارید یا خیر؟ خاطرنشان کرد: خوشبختانه دیگر مشکل پیست ندارم و با انجام تمرینات بدنسازی و دوی استقامت سعی دارم آمادگی بدنی خود را حفظ کنم تا نزدیک مسابقات با انجام تمرینات سرعتی خود را به اوج آمادگی برسانم و بتوانم در رکوردگیری دوی ۱۵۰۰ متر رکورد نفر سوم جهان را ثبت و در ترکیب تیم ملی دوومیدانی نابینایان و کم بینایان قرار بگیرم.

انتهای پیام