دومین شب از تحصن در کنگره آمریکا برای همراهی با معترضان ایران برگزار شد

سارا آریان‌مهر، یکی از برگزارکنندگان تحصن، با تاکید بر این‌که این بست‌نشینی دست‌کم تا روز ۲۱ آبان در جریان خواهد بود، خواهان حمایت و حضور سایر ایرانیان در این بست‌نشینی شد.

سارا آریان‌مهر، یکی از برگزارکنندگان تحصن، با تاکید بر این‌که این بست‌نشینی دست‌کم تا روز ۲۱ آبان در جریان خواهد بود، خواهان حمایت و حضور سایر ایرانیان در این بست‌نشینی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW