دولت زمینه اشتغال جوانان را در موسیقی فراهم کند

تهران- ایرنا- داوران جشنواره موسیقی جوان ابراز امیدواری کردند دولت با حمایت بیشتر از نسل جوان و شرکت‌کنندگان این جشنواره، زمینه اشتغال آنها را فراهم کند. همچنین بعد از همه‌گیری کرونا داورانی برای بین‌المللی کردن این جشنواره دعوت شوند.

تهران- ایرنا- داوران جشنواره موسیقی جوان ابراز امیدواری کردند دولت با حمایت بیشتر از نسل جوان و شرکت‌کنندگان این جشنواره، زمینه اشتغال آنها را فراهم کند. همچنین بعد از همه‌گیری کرونا داورانی برای بین‌المللی کردن این جشنواره دعوت شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW