دولت بریتانیا قصد دارد مدارس ابتدایی را روز اول ژوئن بازگشایی کند

دولت بریتانیا قصد دارد طرح بازگشایی مدارس ابتدایی برای برخی از دانش‌آموزان را در روز اول ژوئن به اجرا در آورد. به گزارش رویترز، گرنت شپس، وزیر حمل‌و‌نقل بریتانیا، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت: «قطعا، [دولت] چنین قصدی دارد.» اجرای این طرح با مخالفت‌هایی از سوی آموزگاران و اتحادیه‌های صنفی روبرو شده است.

دولت بریتانیا قصد دارد طرح بازگشایی مدارس ابتدایی برای برخی از دانش‌آموزان را در روز اول ژوئن به اجرا در آورد. به گزارش رویترز، گرنت شپس، وزیر حمل‌و‌نقل بریتانیا، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت: «قطعا، [دولت] چنین قصدی دارد.» اجرای این طرح با مخالفت‌هایی از سوی آموزگاران و اتحادیه‌های صنفی روبرو شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW