دوش‌هایی با توانایی رایحه‌درمانی!

یکی از فناوری‌های ارائه‌شده در نمایشگاه CES ۲۰۲۳، سیستمی است که توانایی رایحه‌درمانی را به دوش‌های حمام می‌بخشد.

یکی از فناوری‌های ارائه‌شده در نمایشگاه CES ۲۰۲۳، سیستمی است که توانایی رایحه‌درمانی را به دوش‌های حمام می‌بخشد.

Radio Eram

FREE
VIEW