دوره تخصصی نگارگری در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود

تهران- ایرنا- دوره تخصصی هنر نگارگری با حضور اردشیر مجرد تاکستانی از هنرمندان پیشکسوت این حوزه و یکی از نقاشان مکتب مینیاتور در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

تهران- ایرنا- دوره تخصصی هنر نگارگری با حضور اردشیر مجرد تاکستانی از هنرمندان پیشکسوت این حوزه و یکی از نقاشان مکتب مینیاتور در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW