دوربین فضاپیمای «جونو» با مشکل روبرو شد

گروه ماموریت فضاپیمای «جونو»، از بروز مشکل در دوربین آن خبر دادند.
Radio Eram

FREE
VIEW