دلیل مسمومیت ده‌ها دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان «نامشخص» است

در حالی که ده‌ها دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان طی شبانه روز گذشته دچار مسمومیت غذایی شدید شده‌اند، مقام‌های این دانشگاه گفتند که هنوز دلیل مسمومیت دسته جمعی دانشجویان مشخص نیست.

در حالی که ده‌ها دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان طی شبانه روز گذشته دچار مسمومیت غذایی شدید شده‌اند، مقام‌های این دانشگاه گفتند که هنوز دلیل مسمومیت دسته جمعی دانشجویان مشخص نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW