دفتر موسیقی وزارت فرهنگ برای ۲۹۵ اثر مجوز صادر کرد

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ برای ۲۹۵ اثر مجوز صادر کردبه گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر موسیقی، آلبوم های حماسه عشق به آهنگسازی محمد فرمانیان و صدای فاروق کسمایی، آلبوم در بهاران با صدای امیر اثنی عشری که بازخوانی تعدادی از آهنگ های قدیمی است، درخلوت روشن به آهنگسازی عباس وحیدی فر، به رنگ نوا به آهنگسازی رادمان توکلی از جمله آثاری هستند، که در این دو هفته مجوز انتشار گرفتند. همچنین تک آهنگ دریا به خوانندگی حسین علیشاپور و آهنگسازی علی مومیوند از جمله تک آهنگ هایی است که در این دو هفته مجوز انتشار گرفته است. برای این آثار فقط مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر است.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ برای ۲۹۵ اثر مجوز صادر کرددفتر موسیقی وزارت فرهنگ برای ۲۹۵ اثر مجوز صادر کرد

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر موسیقی، آلبوم های حماسه عشق به آهنگسازی محمد فرمانیان و صدای فاروق کسمایی، آلبوم در بهاران با صدای امیر اثنی عشری که بازخوانی تعدادی از آهنگ های قدیمی است، درخلوت روشن به آهنگسازی عباس وحیدی فر، به رنگ نوا به آهنگسازی رادمان توکلی از جمله آثاری هستند، که در این دو هفته مجوز انتشار گرفتند.
همچنین تک آهنگ دریا به خوانندگی حسین علیشاپور و آهنگسازی علی مومیوند از جمله تک آهنگ هایی است که در این دو هفته مجوز انتشار گرفته است.
برای این آثار فقط مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر است.

Radio Eram

FREE
VIEW