نماد سایت رادیو ارم

دفاع مقام وزارت علوم از شیوه‌نامه جدید و نسبت دادن دانشجویان به خارج و «ضد انقلاب»

در واکنش به انتقاد گسترده دانشجویان و استادان از آیین‌نامه انضباطی جدید، سخنگوی وزارت علوم ضمن دفاع از این آیین‌نامه، دانشجویان معترض را به خشونت و ارتباط با ضد انقلاب متهم کرد.

خروج از نسخه موبایل