دست با احساس، یک انقلاب در فناوری بیونیک

دست بیونیک Ability Hand با ویژگی بازخورد چند لمسی و ۳۲ حالت برای گرفتن اشیاء، در نوع خود اولین است.

دست بیونیک Ability Hand با ویژگی بازخورد چند لمسی و ۳۲ حالت برای گرفتن اشیاء، در نوع خود اولین است.

Radio Eram

FREE
VIEW