دستگاهی که امواج مغزی بیماران فلج کامل را به جمله تبدیل می‌کند

دستگاه جدیدی ساخته شده است که می‌تواند امواج مغزی بیمارانی را که قدرت تکلم ندارند و به فلج کامل مبتلا هستند، مورد بررسی قرار دهد و آنها را در لحظه به جملاتی روی صفحه رایانه تبدیل کند.

دستگاه جدیدی ساخته شده است که می‌تواند امواج مغزی بیمارانی را که قدرت تکلم ندارند و به فلج کامل مبتلا هستند، مورد بررسی قرار دهد و آنها را در لحظه به جملاتی روی صفحه رایانه تبدیل کند.

Radio Eram

FREE
VIEW