در نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ چه می‌گذرد؟

نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ که میزبان جدیدترین فناوری‌های جهان است، امروز به روی خبرنگاران و اصحاب رسانه افتتاح شد.

نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ که میزبان جدیدترین فناوری‌های جهان است، امروز به روی خبرنگاران و اصحاب رسانه افتتاح شد.

Radio Eram

FREE
VIEW