در بزرگترین آژانس علوم بنیادی اروپا چه می‌گذرد؟

۲۳ جایزه "نوبل" و ۱۲ مدال "فیلدز"، ره‌آورد تلاش پژوهشگرانی است که در آزمایشگاه‌های مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) به دنبال گسترش علم و فناوری و توسعه فرهنگ علمی در جهان هستند؛ مرکزی که همه رشته‌های علمی از علوم انسانی و اجتماعی تا علوم پایه را پوشش می‌دهد.

۲۳ جایزه "نوبل" و ۱۲ مدال "فیلدز"، ره‌آورد تلاش پژوهشگرانی است که در آزمایشگاه‌های مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) به دنبال گسترش علم و فناوری و توسعه فرهنگ علمی در جهان هستند؛ مرکزی که همه رشته‌های علمی از علوم انسانی و اجتماعی تا علوم پایه را پوشش می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW