در آینده نزدیک، ربات‌ها عضوی از خانواده‌های ژاپنی می‌شوند

ژاپن بیش از هر کشور دیگری از ایده ورود ربات‌های انسان‌نما به خانه استقبال کرده است و بنابر گزارش‌ها، این ربات‌ها به زودی می‌توانند بخشی از اعضای خانواده‌های ژاپنی شوند.

ژاپن بیش از هر کشور دیگری از ایده ورود ربات‌های انسان‌نما به خانه استقبال کرده است و بنابر گزارش‌ها، این ربات‌ها به زودی می‌توانند بخشی از اعضای خانواده‌های ژاپنی شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW