در آلمان پنج میلیون نفر نیازمند مراقبت در سطوح مختلف هستند

تعداد افراد نیازمند رسیدگی و پرستاری در آلمان دائما در حال افزایش است. در پایان سال ۲۰۲۱ آمار این افراد به حدود به پنج میلیون نفر رسیده است. بر شمار نیازمندان مراقبت در خانه نیز به شکل قابل توجهی افزوده شده است.بنابر داده‌های اداره آمار آلمان در دسامبر سال ۲۰۲۱ یعنی درست یک سال پیش، تقریباً پنج میلیون نفر در این کشور به مراقبت نیاز داشته‌اند. تعداد افراد نیازمند مراقبت در دسامبر سال قبل از آن ۴،۱۳ میلیون نفر بود. اما این افزایش ۲۰ درصدی ظرف یک سال به تغییر یک قانون نیز مربوط می‌شود. در سال ۲۰۱۷ اصطلاح "نیاز به مراقبت" گسترده شد و از آن زمان تاکنون افراد بیشتری نسبت به قبل به عنوان نیازمند پرستاری طبقه‌بندی شده‌اند. در عین حال که بر اساس این آمار حدود ۱۶۰ هزار نفر که براساس "سطح مراقبت یک" (کم‌ترین میزان مراقبت) مستحق دریافت مزایا هستند هنوز ثبت نشده‌اند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید از هر شش نفر نیازمند مراقبت، پنج نفر در خانه‌اند در مجموع تعداد افرادی که به مراقبت نیاز دارند برای چند دهه در آلمان در حال افزایش بوده است؛ ۲۰ سال پیش تنها کمی بیش از دو میلیون نفر (البته بر..

تعداد افراد نیازمند رسیدگی و پرستاری در آلمان دائما در حال افزایش است. در پایان سال ۲۰۲۱ آمار این افراد به حدود به پنج میلیون نفر رسیده است. بر شمار نیازمندان مراقبت در خانه نیز به شکل قابل توجهی افزوده شده است.بنابر داده‌های اداره آمار آلمان در دسامبر سال ۲۰۲۱ یعنی درست یک سال پیش، تقریباً پنج میلیون نفر در این کشور به مراقبت نیاز داشته‌اند. تعداد افراد نیازمند مراقبت در دسامبر سال قبل از آن ۴،۱۳ میلیون نفر بود. اما این افزایش ۲۰ درصدی ظرف یک سال به تغییر یک قانون نیز مربوط می‌شود. در سال ۲۰۱۷ اصطلاح "نیاز به مراقبت" گسترده شد و از آن زمان تاکنون افراد بیشتری نسبت به قبل به عنوان نیازمند پرستاری طبقه‌بندی شده‌اند. در عین حال که بر اساس این آمار حدود ۱۶۰ هزار نفر که براساس "سطح مراقبت یک" (کم‌ترین میزان مراقبت) مستحق دریافت مزایا هستند هنوز ثبت نشده‌اند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید از هر شش نفر نیازمند مراقبت، پنج نفر در خانه‌اند در مجموع تعداد افرادی که به مراقبت نیاز دارند برای چند دهه در آلمان در حال افزایش بوده است؛ ۲۰ سال پیش تنها کمی بیش از دو میلیون نفر (البته بر اساس مقررات آن زمان) به عنوان نیازمند مراقبت شناخته می‌شدند. ۱۰ سال پیش این رقم به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. پس از اصلاحات قوانین مربوط به این حوزه در سال ۲۰۱۷، این تعداد از مرز سه میلیون فراتر رفت و در سال ۲۰۱۹ به بیش از چهار میلیون نفر رسید. بیشتر بخوانید:نیاز آلمان به تامین نیروی کمک پرستار برای سالمندان از ایران طبق گزارش اداره آمار آلمان، در پایان سال گذشته میلادی چهار میلیون و ۹۶۰ هزار نفر بر اساس قوانین بیمه نیاز به مراقبت داشته‌اند. در دسامبر ۲۰۱۹ تعداد افراد نیازمند مراقبت چهار میلیون و ۱۳۰ هزار نفر بوده است. در پایان سال ۲۰۲۱ همچنین از هر شش نفری که نیاز به مراقبت داشتند، پنج نفر در خانه بوده‌اند. به عبارتی چهار میلیون و ۱۷۰ هزار نفر در خانه تحت مراقبت قرار گرفته‌اند. از این تعداد دو میلیون و ۵۵۰ هزار نفر فقط کمک هزینه مراقبت دریافت کرده و عمدتاً توسط بستگان مورد پرستاری قرار گرفته‌اند. بیشتر بخوانید:نیاز شدید آلمان به پرستاران خارجی بیش از یک میلیون نفر دیگر نیز به صورت خانگی اما همراه با یا به طور کامل توسط مراقبت‌های سرپایی و خدمات حمایتی مراقبت شده‌اند. فقط حدود یک ششم از کسانی که نیاز به مراقبت داشتند (۷۹۰ هزار نفر) در خانه‌های سالمندان بستری شده و مراقبت کامل دریافت کرد‌ه‌اند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید این رقم در مقایسه با دسامبر ۲۰۱۹ سه درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، تعداد افرادی که در خانه از آنها مراقبت می‌شود، یک چهارم افزایش یافته است. تعداد افرادی که با خدمات سرپایی مورد رسیدگی و پرستاری قرار می‌گیرند ۶،۵ درصد و تعداد افرادی که عمدتاً توسط بستگان مراقبت می‌شوند، ۲۱ درصد افزایش یافته است. اکثریت زن هستند از هر سه نفری که نیاز به مراقبت داشته یکی ۸۵ ساله یا مسن‌تر بوده است. ۷۹ درصد از کسانی که نیاز به پرستاری داشته‌اند، بالای ۶۵ سال بوده‌اند. همچنین اکثریت آنها زن بوده‌اند، زیرا متوسط عمر زنان طولانی‌تر است. هر چه سن بالاتر باشد، نیاز به مراقبت بیشتر می‌شود؛ در حالی که تنها حدود ۹ درصد از جمعیت بین ۷۰ تا ۷۴ سال به پرستار نیاز داشته‌اند، این رقم برای افراد بالای ۹۰ سال ۸۲ درصد بوده است. در پایان سال ۲۰۲۱، نزدیک به نیمی از این افراد دارای درجه مراقبت ذو بوده‌اند. درجه مراقبت سطح سه که نیاز بیشتری به توجه دارد حدود ۲۸،۵ درصد بوده است. برای ۱۳،۴ درصد از کسانی در سطح یک نیاز به مراقبت داشته‌اند هیچ کمک هزینه مراقبتی وجود نداشته و فقط مزایای غیر نقدی تعلق گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW