درمان پارگی مینیسک با سخت کردن تاندون‌ها!

محققان دریافته‌اند که یک هورمون خاص می‌تواند به غضروف‌مانند شدن تاندون‌ها کمک کند تا پس از پارگی مینیسک به بهبودی بیمار کمک کنند.

محققان دریافته‌اند که یک هورمون خاص می‌تواند به غضروف‌مانند شدن تاندون‌ها کمک کند تا پس از پارگی مینیسک به بهبودی بیمار کمک کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW