درمان پارکینسون بوسیله سلول‌های عصبی آزمایشگاهی

بر اساس گزارشی که توسط روزنامه "آبزرور"(The Observer) منتشر شد، یک درمان جدید برای بیماری پارکینسون ایجاد شده است که طی آن دانشمندان سلول‌های بنیادی را در آزمایشگاه رشد می‌دهند و این سلول‌ها به سلول‌های عصبی تبدیل می‌شوند. در ادامه این سلول‌های عصبی تازه تولید شده جایگزین سلول‌های عصبی تخریب‌شده توسط این بیماری می‌شود.

بر اساس گزارشی که توسط روزنامه "آبزرور"(The Observer) منتشر شد، یک درمان جدید برای بیماری پارکینسون ایجاد شده است که طی آن دانشمندان سلول‌های بنیادی را در آزمایشگاه رشد می‌دهند و این سلول‌ها به سلول‌های عصبی تبدیل می‌شوند. در ادامه این سلول‌های عصبی تازه تولید شده جایگزین سلول‌های عصبی تخریب‌شده توسط این بیماری می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW