درمان نابینایی با کمک مینی‌چشم‌های آزمایشگاهی

دانشمندان "کالج دانشگاهی لندن"، مینی‌چشم‌هایی را در آزمایشگاه پرورش داده‌اند که ممکن است بتوانند به درمان نابینایی کمک کنند.

دانشمندان "کالج دانشگاهی لندن"، مینی‌چشم‌هایی را در آزمایشگاه پرورش داده‌اند که ممکن است بتوانند به درمان نابینایی کمک کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW