درمان فشار خون بالا با کمک فیبرهای مهندسی‌ شده

بررسی جدید پژوهشگران استرالیایی نشان می‌دهد که شاید گروهی از فیبرهای مهندسی‌شده بتوانند فشار خون بالا را کاهش دهند.

بررسی جدید پژوهشگران استرالیایی نشان می‌دهد که شاید گروهی از فیبرهای مهندسی‌شده بتوانند فشار خون بالا را کاهش دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW