درمان عارضه قلبی یک نوزاد با سلول‌های بنیادی جفت جنین برای اولین بار

یک جراح قلب جان یک نوزاد پسر را به لطف اولین درمان جهان در نوع خود با استفاده از سلول‌های بنیادی جفت جنین نجات داد.

یک جراح قلب جان یک نوزاد پسر را به لطف اولین درمان جهان در نوع خود با استفاده از سلول‌های بنیادی جفت جنین نجات داد.

Radio Eram

FREE
VIEW