درمان سرطان استخوان با مینی استخوان‌های انسانی

محققان دانشگاه لوند سوئد می‌گویند، می‌توان سرطان استخوان را با مینی استخوان انسان درمان کرد.

محققان دانشگاه لوند سوئد می‌گویند، می‌توان سرطان استخوان را با مینی استخوان انسان درمان کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW