درمان بیماری‌های چشمی با کمک یک ترموژل منحصربه‌فرد

ترموژل جدیدی که توسط دانشمندان سنگاپور ابداع شده است، با هدف کمک به درمان بیماری‌های چشمی تجاری‌سازی می‌شود.

ترموژل جدیدی که توسط دانشمندان سنگاپور ابداع شده است، با هدف کمک به درمان بیماری‌های چشمی تجاری‌سازی می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW