نماد سایت رادیو ارم

درمان بیماری‌های قلبی-عروقی با چاپ سه‌بُعدی رگ‌های خونی

پژوهشگران آمریکایی، جوهر زیستی هیدروژلی دوشبکه‌ای ساخته‌اند که می‌تواند مجاری و رگ‌ها را در بافت زنده، چاپ سه‌بُعدی کند و درمانی برای بیماری‌های قلبی-عروقی باشد.

خروج از نسخه موبایل