درمان بهتر بیماری‌ها با کمک سلول‌های مصنوعی

درمان بهتر بیماری‌ها با کمک سلول‌های مصنوعی یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران، نوع جدیدی از سلول‌های مصنوعی ابداع کرده‌اند که می‌توانند به دارورسانی موثر و درمان بهتر بیماری‌ها کمک کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران حوزه شیمی، سلول مصنوعی جدیدی ابداع کرده‌اند که می‌تواند با سلول‌های بدن در تعامل قرار بگیرد و در حوزه دارورسانی هوشمند کاربرد داشته باشد. "شرف مانسی"(Sheref Mansy)، استادیار بخش شیمی "دانشگاه آلبرتا"(UofA) و از پژوهشگران این پروژه گفت: شاید در آینده بتوان سلول‌های مصنوعی مانند این سلول را مهندسی کرد تا مولکول‌های دارویی را برای درمان بیماری‌های خاصی، به بدن برسانند. سلول‌های مصنوعی، کار خود را با تشخیص تغییرات صورت گرفته در محیط بدن انجام می‌دهند. این سلول‌ها در واکنش به تغییرات محیطی، به انتشار یک سیگنال پروتئین می‌پردازند که رفتار بقیه سلول‌های بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهشگران آزمایشگاه مانسی، برای نخستین بار توانسته‌اند سلول‌هایی مصنوعی بسازند که می‌توانند با سلول‌های بدن ارتباط برقرار کنند و رفتار طبیعی آنها با باکتری..

درمان بهتر بیماری‌ها با کمک سلول‌های مصنوعی

درمان بهتر بیماری‌ها با کمک سلول‌های مصنوعی

یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران، نوع جدیدی از سلول‌های مصنوعی ابداع کرده‌اند که می‌توانند به دارورسانی موثر و درمان بهتر بیماری‌ها کمک کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران حوزه شیمی، سلول مصنوعی جدیدی ابداع کرده‌اند که می‌تواند با سلول‌های بدن در تعامل قرار بگیرد و در حوزه دارورسانی هوشمند کاربرد داشته باشد.

"شرف مانسی"(Sheref Mansy)، استادیار بخش شیمی "دانشگاه آلبرتا"(UofA) و از پژوهشگران این پروژه گفت: شاید در آینده بتوان سلول‌های مصنوعی مانند این سلول را مهندسی کرد تا مولکول‌های دارویی را برای درمان بیماری‌های خاصی، به بدن برسانند.

سلول‌های مصنوعی، کار خود را با تشخیص تغییرات صورت گرفته در محیط بدن انجام می‌دهند. این سلول‌ها در واکنش به تغییرات محیطی، به انتشار یک سیگنال پروتئین می‌پردازند که رفتار بقیه سلول‌های بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پژوهشگران آزمایشگاه مانسی، برای نخستین بار توانسته‌اند سلول‌هایی مصنوعی بسازند که می‌توانند با سلول‌های بدن ارتباط برقرار کنند و رفتار طبیعی آنها با باکتری‌ها و سلول‌های متعلق به ارگانیسم‌های چندسلولی را تحت تاثیر قرار دهند.

مانسی افزود: این پژوهش می‌تواند پلی میان بررسی‌های نظری مربوط به ماهیت زندگی سلولی و فناوری‌های کارآمد باشد.

این پژوهش، در مجله "Science Advances" به چاپ رسید.

انتهای پیام