درمان اضطراب و افسردگی با استفاده از واقعیت مجازی

پژوهشگران استرالیایی در یک آزمایش، از واقعیت مجازی برای درمان اضطراب و افسردگی بزرگسالان استفاده کردند.

پژوهشگران استرالیایی در یک آزمایش، از واقعیت مجازی برای درمان اضطراب و افسردگی بزرگسالان استفاده کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW