درسی که ناسا از حادثه کپسول فضایی روسیه گرفت

به نظر می‌رسد پس از حادثه‌ای که برای فضاپیمای روسیه افتاده است ناسا قصد دارد برای ارتقای سپر کپسول کرو دراگون شرکت اسپیس‌ایکس درخواست دهد.

به نظر می‌رسد پس از حادثه‌ای که برای فضاپیمای روسیه افتاده است ناسا قصد دارد برای ارتقای سپر کپسول کرو دراگون شرکت اسپیس‌ایکس درخواست دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW