درخشش یک شرکت صنایع شیمیایی آمریکایی در CES

نمایشگاه فناوری CES پس از دو سال درگیری جهان با کووید-۱۹ بار دیگر آغاز شده است. در این خبر به معرفی یک شرکت آمریکایی که امسال دست پر به این نمایشگاه آمده است، پرداختیم.

نمایشگاه فناوری CES پس از دو سال درگیری جهان با کووید-۱۹ بار دیگر آغاز شده است. در این خبر به معرفی یک شرکت آمریکایی که امسال دست پر به این نمایشگاه آمده است، پرداختیم.

Radio Eram

FREE
VIEW