درخشش یک خوشه ستاره‌ای کروی از نگاه هابل

تلسکوپ فضایی هابل تصویری زیبا از خوشه ستاره‌ای کروی ان‌جی‌سی ۶۵۶۹ ثبت کرده است.

تلسکوپ فضایی هابل تصویری زیبا از خوشه ستاره‌ای کروی ان‌جی‌سی ۶۵۶۹ ثبت کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW