درخشش سپاهانی ها در لیگ برتر دوچرخه سواری پیست

درخشش سپاهانی ها در لیگ برتر دوچرخه سواری پیست تیم سپاهان در ۹ ماده لیگ برتر دوچرخه سواری پیست عنوان نخست را کسب کرد. به گزارش ایسنا، مرحله نخست لیگ برتر دوچرخه سواری پیست به میزبانی مشهد برگزار شد. تیم سپاهان توانست از ۱۰ ماده ، ۹ عنوان قهرمانی را از آن خود کند. نتایج به شرح زیر است: ۲۰۰ متر ۱_محمد دانشور از تیم سپاهان ۲_ احسان خادمی از تیم مس رفسنجان ۳_ رضا رشنو از تیم سپاهان دور امتیازی ۱_ محمد گنج خانلو از تیم سپاهان ۲_ امیر حسین جمشیدیان از تیم سپاهان ۳_ محمد رجبلو از مس کرمان اومنیوم ۱_حامد جنت از تیم سپاهان ۲_ امیر حسین جمشیدیان از تیم سپاهان ۳_ محسن رحمانی از تیم صنعت مس رفسنجان تیم اسپرینت ۱_ سپاهان ۲_ مس رفسنجان ۳_ پدافند هوایی اسکرچ ۱_ محمد گنج خانلو از تیم سپاهان ۲_ علی لبیب از تیم پیشگامان کویر یزد ۳_ محمد رجبلو از تیم مس کرمان ۴ کیلومتر تعقیبی تیمی ۱_ سپاهان ۲_ مس رفسنجان ۳_ پیشگامان کویر یزد کایرین ۱_ محمد دانشور از تیم سپاهان ۲_ احسان خادمی از تیم مس رفسنجان ۳_ احمد نصرآبادی از تیم سپاهان مدیسون ۱_ سپاهان ۲_ مس رفسنجان ۳_ مس کرمان ۴ ..

درخشش سپاهانی ها در لیگ برتر دوچرخه سواری پیست

درخشش سپاهانی ها در لیگ برتر دوچرخه سواری پیست

تیم سپاهان در ۹ ماده لیگ برتر دوچرخه سواری پیست عنوان نخست را کسب کرد.

به گزارش ایسنا، مرحله نخست لیگ برتر دوچرخه سواری پیست به میزبانی مشهد برگزار شد. تیم سپاهان توانست از ۱۰ ماده ، ۹ عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

نتایج به شرح زیر است:

۲۰۰ متر

۱_محمد دانشور از تیم سپاهان

۲_ احسان خادمی از تیم مس رفسنجان

۳_ رضا رشنو از تیم سپاهان

دور امتیازی

۱_ محمد گنج خانلو از تیم سپاهان

۲_ امیر حسین جمشیدیان از تیم سپاهان

۳_ محمد رجبلو از مس کرمان

اومنیوم

۱_حامد جنت از تیم سپاهان

۲_ امیر حسین جمشیدیان از تیم سپاهان

۳_ محسن رحمانی از تیم صنعت مس رفسنجان

تیم اسپرینت

۱_ سپاهان

۲_ مس رفسنجان

۳_ پدافند هوایی

اسکرچ

۱_ محمد گنج خانلو از تیم سپاهان

۲_ علی لبیب از تیم پیشگامان کویر یزد

۳_ محمد رجبلو از تیم مس کرمان

۴ کیلومتر تعقیبی تیمی

۱_ سپاهان

۲_ مس رفسنجان

۳_ پیشگامان کویر یزد

کایرین

۱_ محمد دانشور از تیم سپاهان

۲_ احسان خادمی از تیم مس رفسنجان

۳_ احمد نصرآبادی از تیم سپاهان

مدیسون

۱_ سپاهان

۲_ مس رفسنجان

۳_ مس کرمان

۴ کیلومتر تعقیبی انفرادی

۱_ علیرضا حقی از پیشگامان کویر یزد

۲_ امیر حسین جمشیدیان از سپاهان

۳_ محمد حسین رییسی از سپاهان

یک کیلومتر تایم تریل

۱_ رضا رشنو از تیم سپاهان

۲_ مسعود مهدوی از تیم مس رفسنجان

۳_ ایمان رشنو از تیم پیشگامان کویر یزد

انتهای پیام