درآمدزایی ۱۵۴ میلیارد دلاری ربات‌های انسان‌نما در ۱۵ سال آینده

شرکت سرمایه‌گذاری مشهور "گلدمن ساکس" گزارش داده است که ربات‌های انسان‌نما می‌توانند ظرف ۱۵ سال آینده ۱۵۴ میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند

شرکت سرمایه‌گذاری مشهور "گلدمن ساکس" گزارش داده است که ربات‌های انسان‌نما می‌توانند ظرف ۱۵ سال آینده ۱۵۴ میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند

Radio Eram

FREE
VIEW