دبیرکل حزب سوسیال دمکرات آلمان خواهان تروریستی خواندن سپاه شد

لارس کلینگ‌‌بایل، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان خواهان تروریستی خواندن سپاه پاسداران شد. این یکی از خواسته‌های مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در تجمع‌های "شنبه اعتراضی" در شهرهای اروپا و آمریکا نیز بود.با آغاز خیزش مردمی در ایران و سرکوب گسترده معترضان در ایران، بحث تروریستی خواندن سپاه پاسداران نیز به جریان افتاد، اگر چه با توجه به برخی "موانع حقوقی" هنوز محقق نشده است. در تازه‌ترین موضوع‌گیری، لارس کلینگ‌بایل دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان، قویترین حزب ائتلافی دولت آلمان، با توجه به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در ایران خواهان آن شده که اتحادیه اروپا این نهاد را در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی قرار دهد. او روز یکشنبه ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای فونکه تصریح کرد: «شروط برداشتن چنین گام مهمی باید شفاف شود. کسی که نظام حاکم خودی را تنها با خشونت بی‌مرز حفظ می‌کند، مرتکب اقدامی تروریستی می‌شود.» دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان پیشتر نیز چنین خواستی را در پی تصویب قطعنامه پارلمان اروپا مطرح کرده بود. پارلمان اروپا در ژانویه سال جاری میلادی با اکثریت آراء خوا..

لارس کلینگ‌‌بایل، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان خواهان تروریستی خواندن سپاه پاسداران شد. این یکی از خواسته‌های مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در تجمع‌های "شنبه اعتراضی" در شهرهای اروپا و آمریکا نیز بود.با آغاز خیزش مردمی در ایران و سرکوب گسترده معترضان در ایران، بحث تروریستی خواندن سپاه پاسداران نیز به جریان افتاد، اگر چه با توجه به برخی "موانع حقوقی" هنوز محقق نشده است. در تازه‌ترین موضوع‌گیری، لارس کلینگ‌بایل دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان، قویترین حزب ائتلافی دولت آلمان، با توجه به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در ایران خواهان آن شده که اتحادیه اروپا این نهاد را در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی قرار دهد. او روز یکشنبه ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای فونکه تصریح کرد: «شروط برداشتن چنین گام مهمی باید شفاف شود. کسی که نظام حاکم خودی را تنها با خشونت بی‌مرز حفظ می‌کند، مرتکب اقدامی تروریستی می‌شود.» دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان پیشتر نیز چنین خواستی را در پی تصویب قطعنامه پارلمان اروپا مطرح کرده بود. پارلمان اروپا در ژانویه سال جاری میلادی با اکثریت آراء خواهان گنجانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گرو‌ه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شده بود. تا کنون بسیاری از سیاستمداران در آلمان، به ویژه سیاستمداران ایرانی‌تبار خواهان آن شده‌اند که سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد، از جمله دانیال ایلخانی از حزب سوسیال دموکرات و نماینده در پارلمان هامبورگ. لارس کلینگ‌بایل که کفالت سیاسی سمانه اصغری را بر عهده گرفته است، در این گفت‌وگو محکومیت این دانشجوی به ۱۸ سال و سه ماه حبس را بار دیگر به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواهان آزادی فوری او شد. به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید کلینگ‌بایل چندی پیش نیز در این راستا نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین نوشته و خواستار آزادی سمانه اصغری شده بود. سمانه اصغری دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه خوارزمی در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و اکنون چندین ماه است که در زندان به سر می‌برد.

Radio Eram

FREE
VIEW