دانشمند چینی ۴ سال پیش در مورد پرواز بالون‌ها بر فراز آمریکا خبر داده بود

یک دانشمند چینی در سال ۲۰۱۹ به رسانه‌های دولتی گفته بود که یک بالون را در ارتفاع بالا بر فراز خاک آمریکا به پرواز درآورده است.

یک دانشمند چینی در سال ۲۰۱۹ به رسانه‌های دولتی گفته بود که یک بالون را در ارتفاع بالا بر فراز خاک آمریکا به پرواز درآورده است.

Radio Eram

FREE
VIEW