دانشمندان یک گام به ساخت خورشید مصنوعی روی زمین نزدیک شدند

وزارت انرژی ایالات متحده یک دستاورد مهم در گداخت هسته‌ای را گزارش کرده است که یک آزمایشگاه در کالیفرنیا طی آن برای اولین بار موفق شده انرژی خروجی بیشتری نسبت به انرژی ورودی این فرآیند به دست آورد.

وزارت انرژی ایالات متحده یک دستاورد مهم در گداخت هسته‌ای را گزارش کرده است که یک آزمایشگاه در کالیفرنیا طی آن برای اولین بار موفق شده انرژی خروجی بیشتری نسبت به انرژی ورودی این فرآیند به دست آورد.

Radio Eram

FREE
VIEW