دانشمندان کلیه موش‌ها را ترمیم کرده و عوارض دیابت را کاهش دادند

یک گروه بین‌المللی از دانشمندان، راهی را برای ترمیم کلیه‌های آسیب‌دیده در اثر بیماری، بازگرداندن عملکرد آنها و جلوگیری از نارسایی کلیه پیدا کرده‌اند. این کشف می‌تواند درمان عوارض ناشی از دیابت و سایر بیماری‌ها را به صورت قابل توجهی بهبود ببخشد.

یک گروه بین‌المللی از دانشمندان، راهی را برای ترمیم کلیه‌های آسیب‌دیده در اثر بیماری، بازگرداندن عملکرد آنها و جلوگیری از نارسایی کلیه پیدا کرده‌اند. این کشف می‌تواند درمان عوارض ناشی از دیابت و سایر بیماری‌ها را به صورت قابل توجهی بهبود ببخشد.

Radio Eram

FREE
VIEW