دانشمندان چینی خورشید را با لیزر بازآفرینی کردند

دانشمندان چینی از لیزرهای قدرتمند برای شبیه‌سازی شراره‌های خورشیدی که باعث انفجارهای مغناطیسی در سطح خورشید با توانایی آسیب و ایجاد اختلال در سیستم‌های ارتباطی زمین شوند، استفاده کردند.

دانشمندان چینی از لیزرهای قدرتمند برای شبیه‌سازی شراره‌های خورشیدی که باعث انفجارهای مغناطیسی در سطح خورشید با توانایی آسیب و ایجاد اختلال در سیستم‌های ارتباطی زمین شوند، استفاده کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW