دانشمندان مغز قدیمی‌ترین دایناسورهای ماهی‌خوار را بازسازی کردند

دانشمندان موق شدند به صورت دیجیتالی مغز دو دایناسور از قدیمی‌ترین تیغ‌سورهای گوشتخوار را بازسازی کنند.

دانشمندان موق شدند به صورت دیجیتالی مغز دو دایناسور از قدیمی‌ترین تیغ‌سورهای گوشتخوار را بازسازی کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW