دانشمندان دلیل یادگیری سریع‌تر کودکان از بزرگسالان را تشریح کردند

آیا تا به حال این احساس را داشته‌اید که فرزندانتان باهوش‌تر از شما هستند؟ یک مطالعه جدید تایید می‌کند که کودکان واقعا سریع‌تر از بزرگسالان یاد می‌گیرند.

آیا تا به حال این احساس را داشته‌اید که فرزندانتان باهوش‌تر از شما هستند؟ یک مطالعه جدید تایید می‌کند که کودکان واقعا سریع‌تر از بزرگسالان یاد می‌گیرند.

Radio Eram

FREE
VIEW