دانشمندان در یک قدمی درمان بیماری پارکینسون

محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشان با همکاری نیما ناصری محقق ایرانی کشف جدیدی انجام دادند که می‌تواند معمای بیماری پارکینسون را حل کند.

محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشان با همکاری نیما ناصری محقق ایرانی کشف جدیدی انجام دادند که می‌تواند معمای بیماری پارکینسون را حل کند.

Radio Eram

FREE
VIEW