دانشمندان در فکر توسعه یک واکسن جدید هستند

دانشمندان اسکاتلندی در حال کار بر روی یک واکسن مقرون به صرفه برای نابودی باکتری‌های عامل گلودرد استرپتوکوکی هستند.

دانشمندان اسکاتلندی در حال کار بر روی یک واکسن مقرون به صرفه برای نابودی باکتری‌های عامل گلودرد استرپتوکوکی هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW