داستان پرهیجان کشاورزی که مُبدع نخستین پمپ قلب مصنوعی جهان شد

دست‌های کوچک و زُمخت نوجوانی که روزگاری در روستای «ورکانه» همدان مشغول کشاورزی و باغبانی بود روزگاری دیگر موفق به ابداع نخستین پمپ قلب مصنوعی درون بدن انسان شد که کمک مهمی در مسیر توسعه فناوری قلب مصنوعی محسوب می‌شود. "پروفسور موسیوند" انسانی خارق‌العاده و سخت‌کوش است که هیچ‌گاه از تلاش دست نکشید؛ حتی زمانی که در سن ۳۷ سالگی تحصیل در رشته پزشکی را آغاز کرد.

دست‌های کوچک و زُمخت نوجوانی که روزگاری در روستای «ورکانه» همدان مشغول کشاورزی و باغبانی بود روزگاری دیگر موفق به ابداع نخستین پمپ قلب مصنوعی درون بدن انسان شد که کمک مهمی در مسیر توسعه فناوری قلب مصنوعی محسوب می‌شود. "پروفسور موسیوند" انسانی خارق‌العاده و سخت‌کوش است که هیچ‌گاه از تلاش دست نکشید؛ حتی زمانی که در سن ۳۷ سالگی تحصیل در رشته پزشکی را آغاز کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW