داستان عکسی که هنرمند اردبیلی را به جشنواره “آکوا” رساند

حرفه ای اصلی اش بانکداری است اما عاشق عکاسی است و حاصلش شده تقدیر شدن در جشنواره‌های ملی و بین‌الملی خارجی؛ حالا هم که با سه اثر به جشنواره بین‌المللی عکس "آکوا" راه یافته اما با این همه تقدیربین المللی از او، دل پُری دارد از بی مهری و بی توجهی مسئولین به استعدادهای فراوان نهفته در استان اردبیل چرا که نه خانه ای برای اهالی هنر هست و نه می توان با تجهیزات گران به علاقمندان به این هنر کمک کرد.

حرفه ای اصلی اش بانکداری است اما عاشق عکاسی است و حاصلش شده تقدیر شدن در جشنواره‌های ملی و بین‌الملی خارجی؛ حالا هم که با سه اثر به جشنواره بین‌المللی عکس "آکوا" راه یافته اما با این همه تقدیربین المللی از او، دل پُری دارد از بی مهری و بی توجهی مسئولین به استعدادهای فراوان نهفته در استان اردبیل چرا که نه خانه ای برای اهالی هنر هست و نه می توان با تجهیزات گران به علاقمندان به این هنر کمک کرد.