«دارپا» هواپیمایی بدون قطعات متحرک می‌سازد

سازمان پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا(DARPA) در حال ساخت یک هواپیمای بدون قطعات متحرک موسوم به X-plane است.

سازمان پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا(DARPA) در حال ساخت یک هواپیمای بدون قطعات متحرک موسوم به X-plane است.

Radio Eram

FREE
VIEW