داروی آرتریت فرآیند پیری را در موش‌ها معکوس می‌کند

داروی آرتریت فواید تزریق «خون جوان» را تقلید و فرآیند پیری را در موش‌ها معکوس می‌کند.

داروی آرتریت فواید تزریق «خون جوان» را تقلید و فرآیند پیری را در موش‌ها معکوس می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW