دادستان کل کشور: گشت ارشاد تعطیل شد، ربطی به قوه قضاییه نداشت

دادستان کل کشور در خصوص توقف فعالیت «گشت ارشاد» گفت، فعالیت گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه نداشت و «از همان‌جایی که در گذشته تاسیس شده بود، از همان‌جا نیز تعطیل شد».

دادستان کل کشور در خصوص توقف فعالیت «گشت ارشاد» گفت، فعالیت گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه نداشت و «از همان‌جایی که در گذشته تاسیس شده بود، از همان‌جا نیز تعطیل شد».

Radio Eram

FREE
VIEW