خون‌رسانی به میدان جنگ با کمک پهپادها

ارتش آمریکا پهپادها را برای رساندن خون و تجهیزات پزشکی به رزمندگان مجروح در شرایط خطرناک میدان جنگ آزمایش کرده است.

ارتش آمریکا پهپادها را برای رساندن خون و تجهیزات پزشکی به رزمندگان مجروح در شرایط خطرناک میدان جنگ آزمایش کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW