خوزستان نیازمند کمکی نه از روی صدقه بلکه، از روی وظیفه است

تهران- ایرنا- در بیانیه خانه موسیقی ایران که در حمایت از مردم خوزستان منتشر شد، آمده است: این استان نیازمند تدبیر و کمک مسئولان و همه ما هموطنان است؛ کمکی نه از روی استیصال و صدقه بلکه از روی وظیفه و پاسخ بحق به هموطنان استانی که حق بیشمار بر گردن این ملت دارد.

تهران- ایرنا- در بیانیه خانه موسیقی ایران که در حمایت از مردم خوزستان منتشر شد، آمده است: این استان نیازمند تدبیر و کمک مسئولان و همه ما هموطنان است؛ کمکی نه از روی استیصال و صدقه بلکه از روی وظیفه و پاسخ بحق به هموطنان استانی که حق بیشمار بر گردن این ملت دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW