خطر مرگ «بیش از یک میلیون کودک» در جهان به خاطر ضربه کرونا به خدمات درمانی

سازمان ملل هشدار می‌دهد که به خاطر اخلالی که بحران کرونا در خدمات‌رسانی عادی درمانی در سطح جهان ایجاد کرده، ممکن است ظرف شش ماه آینده هر روزه شش هزار کودک در سراسر جهان بمیرند. سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این مرگ‌ومیرها بر اثر بیماری‌هایی است که در حالت عادی قابل درمان هستند. بر اساس یک برآورد علمی جدید که روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد آن گزارش داده اختلال در روند عادی خدمات‌رسانی در زمینه مراقبت‌های هنگام زایمان و پس از زایمان، واکسیناسیون و برنامه‌ریزی خانواده، می‌تواند ظرف شش ماه آینده منجر به افزایش مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال به تعداد ۱.۲ میلیون نفر شود. صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، خبر داده است که بحران کرونا در حال از بین بردن تقریباً یک دهه پیشرفت در زمینه جلوگیری از مرگ کودکان بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری است. ساشا دشموک، مدیر اجرایی یونیسف بریتانیا، به گاردین گفته است که «عواقب این بیماری همه‌گیر برای همه در حال گسترش به حوزه‌های مختلف است، اما می‌شود بدون شک گفت که کودکان از جنگ جهانی دوم به این‌ سو با بحرانی به این بزرگی روبه‌رو نشده بودند.»

سازمان ملل هشدار می‌دهد که به خاطر اخلالی که بحران کرونا در خدمات‌رسانی عادی درمانی در سطح جهان ایجاد کرده، ممکن است ظرف شش ماه آینده هر روزه شش هزار کودک در سراسر جهان بمیرند. سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این مرگ‌ومیرها بر اثر بیماری‌هایی است که در حالت عادی قابل درمان هستند. بر اساس یک برآورد علمی جدید که روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد آن گزارش داده اختلال در روند عادی خدمات‌رسانی در زمینه مراقبت‌های هنگام زایمان و پس از زایمان، واکسیناسیون و برنامه‌ریزی خانواده، می‌تواند ظرف شش ماه آینده منجر به افزایش مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال به تعداد ۱.۲ میلیون نفر شود. صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، خبر داده است که بحران کرونا در حال از بین بردن تقریباً یک دهه پیشرفت در زمینه جلوگیری از مرگ کودکان بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری است. ساشا دشموک، مدیر اجرایی یونیسف بریتانیا، به گاردین گفته است که «عواقب این بیماری همه‌گیر برای همه در حال گسترش به حوزه‌های مختلف است، اما می‌شود بدون شک گفت که کودکان از جنگ جهانی دوم به این‌ سو با بحرانی به این بزرگی روبه‌رو نشده بودند.»

Radio Eram

FREE
VIEW