خطر ابتلا به آلزایمر و زوال عقل از راه بینی!

دانشمندان می‌گویند، انگشت کردن در بینی می‌تواند ما را در معرض خطر ابتلا به آلزایمر و زوال عقل قرار دهد و اگر به پوشش داخلی بینی آسیب برسانید، می‌توانید تعداد باکتری‌هایی که می‌توانند وارد مغز شما شوند را افزایش دهید.

دانشمندان می‌گویند، انگشت کردن در بینی می‌تواند ما را در معرض خطر ابتلا به آلزایمر و زوال عقل قرار دهد و اگر به پوشش داخلی بینی آسیب برسانید، می‌توانید تعداد باکتری‌هایی که می‌توانند وارد مغز شما شوند را افزایش دهید.

Radio Eram

FREE
VIEW